__________________________________________________________________________________________________________________________________

ما افتخار داریم که دفتر حقوقی میهن را بعنوان یکی از برجسته ترین مراکز خدماتی ایرانیان مقیم خارج از کشور پیشنهاد می کنیم. شرکت حقوقی میهن از اینکه شما از این وب سایت دیدن مینمائید تشکر نموده و پیشنهاد میکنیم بخش خدمات ما را مطالعه نمائید و ما را در حل مشکلات حقوقی خود شریک بدانید. ما با کمال خرسندی مایل هستیم هر گونه نظر ، راهنمائی و در خواست شما را شنیده و اجرا نمائیم .شرکت میهن همچنین مایل میباشد هر گونه سئوال و راهنمایی شما را در خصوص مسائل حقوقی به شکل ایمیل دریافت نموده و در زمان مناسب پاسخ دهد

__________________________________________________________________________________________________________________________________