آمار رسمی هزینه مسکن
__________________________________________________________________________________________________________________________________

آمار رسمی از هزینه مسکن دنیای اقتصاد بانک مرکزی گزارش جدیدی از نوسان قیمت انواع کالا و خدمات اقلام پرمصرف در سبد هزینه خانوار- منتشر کرده و در آن تغییرات شاخص مربوط به "هزینه تامین مسکن" را برای یک سال اخیر مورد بررسی قرار داده است. در اطلاعات آماری بانک مرکزی روند رشد قیمتها در بازار مسکن، صعودی اما بصورت "پلکانی و ملایم" روایت شده است. بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده "شاخص اجاره بهای مسکن و ارزش اجاری مسکن شخصی" در کشور طی 12 ماه منتهی به آبان 90، معادل 9 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین این شاخص در تهران طی همین مدت با رشد 11 درصدی روبرو شده است. ارقام فوق حکایت از آن دارد که معدل هزینه ها در بازار مسکن طی سال جاری به مراتب کمتر از نرخ تورم -19/8 درصد تا آبان- افزایش پیدا کرده و سهم زیادی از گرانیها به خصوص در بازار اجاره جنبه روانی داشته است. امسال شاخص اجاره بها در تهران بیشترین جهش را در نیمه بهار انجام داد و 22 درصد رشد کرد، اما در سایر ماههای گذشته از سال 90 صعود این شاخص بین 7 تا حداکثر 12 درصد بوده است. بانک مرکزی هم اکنون سهم "هزینه مسکن" در تشکیل "نرخ تورم" را 9/5 درصد تعیین کرده، درحالیکه این میزان در ابتدای سال 11 درصد بوده است.