مطالبات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در فروردین پرداخت شد
__________________________________________________________________________________________________________________________________

دنیای اقتصاد مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: 150 میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در فروردین پرداخت شد. سردار حسین دقیقی درباره پرداخت قسط اول مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح افزود: این مطالبات ناشی از اجرای قانون خدمات کشوری است که در آینده بصورت اقساطی و نقدی به بازنشستگان پرداخت میشود. وی اظهار داشت: مبلغ کل مطالبات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یکهزار و 650 میلیارد تومان است که در چند قسط پرداخت میشود دقیقی با اشاره به اینکه 490 هزار بازنشسته در تامین اجتماعی نیروهای مسلح وجود دارد، بیان داشت: با پرداخت 150 میلیارد تومان در قسط اول مطالبات حدود 10 هزار نفر از بازنشستگان نیروهای مسلح تسویه میشود