شرایط معافیت مشمولان مقیم خارج از کشور
__________________________________________________________________________________________________________________________________

همشهری مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور که قبل از پایان اسفند سال 1382 از کشور خارج شده و حداقل 2 سال اقامت و سکونت پس از 13 سالگی در خارج داشته اند، برای ورود به ایران هیچ مشکلی ندارند. این افراد میتوانند تا پایان سال 1390 تاریخ اعتبار مصوبه مذکور سالی یکبار به ایران سفر کنند و حداکثر نیز سه ماه در کشور اقامت داشته باشند. این گروه از مشمولان در عین حال میتوانند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان کارت معافیت نیز دریافت کنند. آن دسته از مشمولانی هم که تا پایان شهریور سال 1385 از کشور خارج شده و مشمول تحصیل در مراکز آموزش عالی مورد تائید وزارتخانه های علوم یا بهداشت و درمان هستند نیز میتوانند تا پایان زمان تحصیلات، سالانه دو بار و حداکثر به مدت سه ماه به داخل کشور تردد داشته باشند.